` Izgubljeni kafuzalum

 

Polin Vitbi

Izgubljeni kafuzalum

2013. Biblioteka Uglovi / ISBN: 978-9940-9519-0-0

8o stranica / Izvodi iz recenzija

 

Besplatna elektronska knjiga: PDF (258 KB) EPUB (0.1 MB) MOBI (0.2 MB)

 

Prevod ovog naslova pomoglo je Ministarstvo kulture Crne Gore.

 

 

Liz je diplomka elitnog odjeljenja za Kulturni inžinjering na Raset Koledžu, smještenom na Zemlji. Par nedjelja prije diplomiranja pred njenu klasu postavljen je hipotetički problem: kako spriječiti neminovni rat između dvije zavađene grupe ljudi koje žive na planeti Inkognita, bez direktnog miješanja u njihove poslove?

Ubrzo se ispostavlja da problem nije hipotetički već stvaran i Liz, sa ostalim diplomcima Kulturnog inžinjeringa, putuje ka Inkogniti kako bi spriječila sukob.

Novela Izgubljeni Kafuzalum je anti-ratna priča o sazrijevanju mlade žene koja svojom hrabrošću i imaginacijom pokušava da spasi jednu planetu od nasilnog konflikta. Ovaj naslov ispituje teme putovanja u daleke krajeve, kao i rat, nasilje i represiju, ocrtava karakter snažne i nezavisne junakinje i osvjetljava šta sve može da se dogodi kada je naš svijet gurnut do granice svojih mogućnosti. Sugerišući da se protiv nasilja može boriti začudnošću, Izgubljeni Kafuzalum govori o značenjima i praksama ljubavi, odanosti i izdaje.

 

 

Iz recenzija:

„Novela Izgubljeni kafuzalum spada u domen naučne fantastike i namijenjena je širokoj čitalačkoj publici, a posebno bi trebalo da bude interesantna i korisna za mlade s obzirom na to da se može uvrstiti i u literaturu koja se bavi fenomenom odrastanja.
Kako se novela Vitbijeve bavi i preispitivanjem rodnih odnosa, njeno objavljivanje nesumnjivo će doprinijeti razvijanju rodno senzitivne svijesti i tolerantnog interkulturalnog suživota. Djela iz domena naučne fantastike, u svijetu veoma popularnog žanra, do sada nisu objavljivana u Crnoj Gori, te je i to činjenica koja govori u korist podrške ovom projektu.
Takođe, ovim projektom Aquamarine Press prati savremene evropske tendencije jer je djelo Polin Vitbi Izgubljeni kafuzalum u originalnoj verziji na engleskom jeziku postavljeno među e-books Projekta Gutenberg.”
Prof. dr Bojka Đukanović


„Izdavačka kuća D.O.O. Aquamarine Press Podgorica nastoji da popuni prazninu na polju savremene kulturne i društvene teorije, odnosno spekulativne fikcije, pažljivo osluškujući trenutno stanje na domaćem tržištu knjiga. Takvom se politikom nastoji odgovoriti potrebama ljudi koji se bave kulturnom teorijom, počev od socijalne antropologije, sociologije, političke filozofije, feminizma, queer teorije…
U prvom redu, kroz novelu Izgubljeni kafuzalum koja u ustaljene žanrovske oblike, čiji su junaci po pravilu muškarci, uvodi mladu junakinju i uspostavlja rodno senzitivnu paradigmu, nastoji se ojačati pozicija žene u kontekstu popularne kulture.”
Božena Jelušić