` Aquamarine Press

Dobrodošli...

Aquamarine Press je nekomercijalna, nezavisna izdavačka kuća iz Crne Gore, fokusirana na etnografije i spekulativnu fikciju.

I etnografije i spekulativna fikcija opisuju raznolike načine postojanja i razmišljanja. Iako etnografije govore o stvarnim ljudima i njihovim kulturnim navikama, a spekulativna fikcija zamišlja „šta bi bilo kad bi bilo", oba žanra poručuju da ako je društveni poredak negdje i nekada bio drugačiji, onda se može promijeniti i kod nas. Na taj način oba žanra proširuju političku imaginaciju čitalačke publike – zbog čega su istovremeno u fokusu naše izdavačke kuće.

Naša izdavačka koncepcija obuhvata:

- prevođenje i objavljivanje knjiga kulturne teorije i društvenih nauka, poput etnologije, socijalne antropologije, sociologije, političke filozofije, feminizma, kvir teorije;

- prevođenje i objavljivanje naslova spekulativne fikcije pisane na engleskom, njemačkom, poljskom, finskom i drugim jezicima;

- uređivanje i objavljivanje naslova spekulativne fikcije napisane na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jezičkom standardu.

 

GoStats is a website analyzer.