` Za prevodioce i prevoditeljke

Prevođenje

Aquamarine Press se zajedno sa prevodiocima prijavljuje na konkurse. Budući da u Crnoj Gori ne postoji nijedan, državni ili privatni, program koji podržava objavljivanje naslova kritičke teorije i društvenih disciplina, za prevođenje knjiga iz društvenih nauka konkurišemo za grantove u inostranstvu.

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite nam sljedeće:

1. svoju biografiju - CV - u kojoj se jasno vidi šta ste prevodili i da li ste negdje objavili svoje prevode

2. do 5000 riječi vašeg prevoda, kao i tekst koji ste prevodili u originalu (vrsta originalnog teksta je na vama: to može biti kratka priča, esej, naučni rad, odlomak dužeg rada...).